Facebook

Jumelage nieuwsbrief


zwaaiende kinderenHoewel Stichting Jumelage Voorschoten-Kita streeft naar duurzame projecten die op den duur zichzelf kunnen financieren is er, zeker in de eerste jaren, financiële ondersteuning nodig.

Op deze pagina willen wij allereerst iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen met geld, door sponsoring of door het verlenen van diensten heel hartelijk bedanken. Elke bijdrage, ook alle warme belangstelling en goede adviezen dragen bij aan het welslagen van onze projecten in en rond Kita.

Wilt u ons ook ondersteunen dan kan dat op verschillende manieren:
U kunt rechtstreeks een eenmalige of jaarlijks donatie overmaken naar Stichting Jumelage Voorschoten-Kita.
Alle donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL 30 RABO 03.66.15.66.67 t.n.v. Stichting Jumelage Voorschoten-Kita.

anbiSinds 1 januari 2011 heeft Stichting Jumelage Voorschoten-Kita de ANBI-status. Dit betekent dat giften altijd aftrekbaar zijn van de belasting en dat de stichting als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift.

Het is ook mogelijk om een periodieke schenking te doen aan Stichting Jumelage Voorschoten-Kita. Met ingang van 2014 kunt u periodiek schenken zonder dat dit in een notariële akte hoeft te worden vastgelegd. Dat scheelt veel administratieve handelingen, bovendien komen de kosten van de notaris te vervallen. Meer weten? Neem dan contact op met onze penningmeester Nico-Jan de Rooij.

Heeft de website uw interesse gewekt en heeft u goede ideeën of weet u mensen die kunnen helpen door sponsoring vanuit hun bedrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen met Nico-Jan de Rooij.