Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Stagebezoek aan Voorschoten - september 2014

Chaka Barry, Hamala Coulibaly, Rokia Coulibaly, Jean Pascal Keita, Morimakan Koita, Tapa Sacko, Mami Sissoko

Sinds 2012 zijn er een aantal jonge mensen toegetreden tot het bestuur van de Coördination in Kita. De Coördination wil graag een brede basis hebben binnen Kita en heeft actief gezocht naar jongeren die het bestuur kunnen versterken.

Om deze jonge bestuursleden te ondersteunen en met ze kennis te maken, nodigt de Jumelage in september een zevental jonge bestuursleden uit om naar Voorschoten te komen voor een stagebezoek. Tijdens deze stage zullen de jongeren verschillende workshops bijwonen over het uitvoeren van bestuurstaken, verslaglegging, het aanvragen van projecten en contacten onderhouden met Nederland. Deze stage zal hun kennis vergroten en hun positie binnen de Coördination verstevigen. Tijdens het werkbezoek aan Kita in het voorjaar hebben we al kennis gemaakt met deze groep jonge bestuursleden.

UPDATE AUGUSTUS 2014: Helaas heeft de groep jonge bestuursleden geen visum gekregen. Het bezoek in september kan daarom niet doorgaan. We zijn erg teleurgesteld over deze gang van zaken. En we doen ons best om op korte termijn de reden van de afwijzing te achterhalen.

UPDATE JANUARI 2015: Het bestuur van de Jumelage heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing om de visa te weigeren. Dit bezwaar is echter ongegrond verklaard. We gaan onderzoeken welke stappen we nog kunnen nemen tegen dit besluit.

UPDATE JUNI 2015: Na een hoorzitting over het bezwaar blijkt dat de afwijzing van de visa niet volgens de regels is gegaan. Er wordt aangeboden om per direct visa voor 3 maanden af te geven aan de delegatie. Voor de Jumelage is het echter niet mogelijk om binnen 3 maanden een stagebezoek te organiseren. Dit betekent dat het stagebezoek wordt afgeblazen.

Werkbezoek Kita 2014 verg jongeren