Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Bezoek van PUM aan Kita - 5 t/m 12 juli 2006

Ruud Joling, Henk van Veldhoven

Op 5 juli 2006 vertrokken de PUM-ers Henk van Veldhoven (houtbewerking) en Ruud Jolink (ijzerbewerking en elektriciteit; de man die altijd de machines in Holland onderhouden had) naar Kita. Hun opdracht was: instructies geven aan de coöperatie leden en met name het veilig werken met de machines.

Iets over de voorgeschiedenis
Van 14 november tot 2 december 2001 bezochten Ruud en Henk Kita voor de eerste keer om de machines te installeren. Ruud heeft destijds met hulp van een plaatselijke elektriciën de machines geïnstalleerd en elektriciteit aangelegd in de werkplaats. De coöperatie bestond toen
uit een twintigtal hout- en metaalbewerkers. Het terrein van de werkplaats is ommuurd en in 2001 hebben ze een stalen toegangshek laten plaatsen. Op het terrein stonden een kleine werkplaats en een grote nieuwe werkplaats. Het kleine gebouw kan afgesloten worden, hierin staan enkele machines voor metaalbewerking en er zijn 2 kleine magazijnen. Het grote gebouw is een afdak, dat aan 3 kanten open is. In deze “hangar” staan machines voor de hout- en metaalbewerking. Tijdens hun vorige missie zijn alle machines door Ruud geïnstalleerd, met
uitzondering van drie metaalbewerkingsmachines die een transformator nodig hadden. Ruud heeft destijds de technische gegevens voor een transformator achtergelaten (één transformator voor drie machines). De andere aangesloten machines hebben gewerkt via de stroom van een
buurman. Na hun vertrek is door de buurman de stroom levering gestaakt, ze wilden dat de coöperatie ook hun stroom zou betalen !!
Nu zijn de rollen omgedraaid. De buurman heeft geen stroomaansluiting meer, de coöperatie heeft sinds kort een eigen aansluiting en de buurman vraagt om stroom aan de coöperatie. Na vertrek van de PUM-ers in 2001 is er niet meer gewerkt in de werkplaats. De coöperatieleden hebben een eigen bedrijf en hebben de afgelopen jaren gewoon in het eigen familiebedrijf gewerkt.

Henk en Ruud vertrekken 5 juli 2006 naar Kita als senior experts (vroeger PUM-ers, PUM = Project Uitzending Managers. Senior experts zijn mensen die na hun pensionering zich beschikbaar stellen voor het geven van deskundige hulp in de derde wereldlanden). De aanvraag werd gedaan door de coöperatie in Kita met behulp van de jumelage.

Verkort verslag van de reis
Na aankomst in Bamako ’s-avonds was er veel controle op het vliegveld en regende het hevig. Gelukkig kwam Moussa Fofana (vertegenwoordiger in Mali voor de PUM) hen ophalen en konden ze daar overnachten. De volgende dag bleek er geen vervoer naar Kita geregeld te zijn en werd het de bus (een vrachtauto met banken erop). Uiteindelijk vertrok de bus om vier uur en kwamen ze om negen uur in Kita aan. Gelukkig wachtte Sidi Sako hen op en bracht ze naar hun hotel. Sidi was het hoofd van de delegatie, die in september Voorschoten bezocht. Tijdens dít werkbezoek werd besloten aan hun wens voor aanleg van elektriciteit in de werkplaats tegemoet te komen.

Vrijdag 7 juli werd door Henk een rondje gemaakt samen met Chérif langs belangrijke bestuurders. Na de lunch bezochten zij Samba Barry (ook lid van de delegatie in Voorschoten en voorzitter van de Coöperation van smeden en timmerlieden) en met hem gingen ze naar de
werkplaats. Bij aankomst werd vernomen dat er niets verandert was. Maar bij nader inzien schrokken ze wel. Machines waren verschoven waardoor ze in de regen stonden, onderdelen van machines waren verdwenen en de houten werkbanken waren aangevreten door witte
mieren. Barry vertelde dat de bewaker met zijn familie na een paar jaar was vertrokken en dat zijn opvolger door een slang werd gebeten. Tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte had niemand meer het terrein bewaakt.

De twee bijgebouwtjes op het terrein worden gebruikt door de Federatie Natonale de Artisans du Mali, een instantie die hulp verleent aan kleine zelfstandigen (met geld uit Zwitserland). Bij de in gebruik neming van deze kantoren is een minister gekomen om dit te openen en
heeft men de grote werkplaats gebruikt voor toespraken. Voor deze bijenkomst heeft men de machines opzij geschoven naar de rand van de werkplaats. Sindsdien staan ze blootgesteld aan de regen. Kennelijk heeft niemand het initiatief genomen ze weer terug te schuiven zodat ze niet nat zouden worden.

Het bleek uiteindelijk dat:
• van 7 machines in de grote werkplaats belangrijke onderdelen waren verdwenen
• 2 bankschroeven ontbraken
• er was ingebroken in het magazijn
• er een doorgangsgat gemaakt was in de muur van het magazijn naar de afgesloten werkplaats
• de verplaatste machines veel waterschade hebben
• een vlak van een bank is gebruikt door een coöperatie lid en in zeer verwaarloosde toestand is terug gebracht
• de werkbanken waren aangevreten door witte mieren

Wat betreft de elektriciteit:
Er is aan de rand van het terrein zeer recent een 50 KVA hoogspanningstransformator op een mast geplaatst. Vandaar hangt in een boog een circa 10 meter (dikke) 380 V kabel naar een ruimte achter een kantoor waar de meter is gemonteerd. De grondkabel naar de werkplaats is nog niet aangesloten op de meter. Coöperatieleden hadden zelf stopcontacten en schakelkastjes weggehaald om diefstal te voorkomen. Bij het demonteren zijn vaak snoeren doorgesneden.

Na het zien van deze toestand van de werkplaats, was het voor Ruud en Henk duidelijk dat zij hun opdracht niet konden uitvoeren. Alleen al om opnieuw onderdelen uit Bamako te laten komen zou enkele dagen duren. Daarbij was het hun duidelijk dat geen van de coöperatieleden
verantwoordelijkheid heeft genomen voor de machines en de elektra-installatie. Noch de jumelage noch Ruud en Henk zijn van te voren op de hoogte gesteld van de situatie. Na overleg met de PUM besloten zij eerder terug te gaan.Uiteindelijk konden zij 12 juli vertrekken. Op 10 juli
heeft Ruud nog gezorgd dat de grondstroomkabel is aangesloten op de meter. Er is nu stroom in het gesloten gedeelte. De open werkplaats kan gebruikt worden via een losse kabel in het magazijn. Enkele coöperatieleden hebben machines schoongemaakt en in de olie gezet. Bij het weggaan uit Kita spraken ze Sidi nog even die ook een kopie van hun rapport kreeg.

De terugweg naar Bamako was geplaveid met moeilijkheden, kapotte versnellingsbak, tekort aan diesel en veel geruzie. Lang na inval van de duisternis bereikten ze toch nog Bamako.
Uittreksel van het reisverslag van Henk van Veldhoven,
Senior expert van de PUM.