Facebook

Jumelage nieuwsbrief

Segou 2009Dromen van een jongerenuitwisseling....

aangepast op 30 juni 2014

Ergens eind december 2008 aan de oever van de Niger in Segou ontstond het idee van een jongerenuitwisseling. Zou het niet geweldig zijn om een groep jongeren uit Voorschoten en een groep jongeren uit Kita met elkaar in contact te brengen? Bij elkaar op bezoek te gaan, het dagelijks leven (dat zo anders is dan het jouwe) mee te maken in een gastgezin?
Begin 2011 werd een werkgroep jongerenuitwisseling geformeerd die zich bezig ging houden met de organisatie van zo'n uitwisseling. En eind 2011 werd de eerste bijeenkomst met geïnteresseerde jongeren belegd.

In 2012 kreeg de groep Voorschotense jongeren vorm. De jongeren organiseerden allerlei acties om geld in te zamelen. Niet voor hun eigen reis, maar om de jongeren uit Kita over te laten komen. Zij hebben niet de middelen om zelf zo'n reis bij elkaar te sparen.

In maart 2012 kreeg Mali te maken met een staatsgreep, waarna het land in een burgeroorlog belandde. Het geplande bezoek aan Kita in december 2012 werd daarom een jaar uitgesteld. De politieke situatie zorgde er ook voor dat de goep Malinese jongeren hun paspoorten en visa niet op tijd konden regelen. Het tegenbezoek in juni 2013 kon hierdoor ook niet doorgaan.
Tot op heden is de situatie in Mali niet veilig genoeg voor een bezoek aan Kita met een groep jongeren. Het uitgestelde bezoek werd daarom in december 2013 opnieuw afgelast.

Begin 2014 is besloten om het uitwisselingsproject in deze vorm te stoppen en de werkgroep jongerenuitwisseling op te heffen. Het is onduidelijk wanneer een bezoek aan Kita zou kunnen plaats vinden. Ook is de groep jongeren inmiddels uitgewaaierd en aan verschillende vervolgopleidingen begonnen. Het uitvoeren van een echte uitwisseling met jongeren wordt doorgeschoven naar 2016. Als de situatie in Mali het dan toelaat, zal met een nieuwe groep jongeren een uitwisseling worden georganiseerd.

Het bestuur van Jumelage Voorschoten-Kita zal 2014 gebuiken om te onderzoeken of een bezoek van jongeren uit Kita aan Voorschoten in een andere vorm wel mogelijk is. Geen uitwisseling maar een werkbezoek van jonge Malinese bestuursleden aan Nederland.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een bezoek van 7 jonge bestuursleden uit Kita aan Voorschoten in volle gang. Het zal een stagebezoek worden. Met aandacht voor bestuurstaken en het realiseren van dromen en projecten, maar natuurlijk ook met allerlei bezoeken aan Nederlandse 'attracties' zoals het strand of Madurodam.
Lees meer over het stagebezoek.